ข่าวประชาสัมพันธ์

No. หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1 ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07-ก.ย.-2023 16:22
2 ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03-พ.ย.-2022 12:54
3 ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23-พ.ย.-2021 13:21
4 ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09-พ.ย.-2020 10:47
5 เชิญส่งผลงานประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563 08-เม.ย.-2020 17:45
6 ก้าวสำคัญของ ศวก. เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค 21-ต.ค.-2019 10:40
7 !!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05-ก.ย.-2019 17:00
8 เชิญสัมมนา "ถอดบทเรียนการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" 21-มิ.ย.-2019 16:01
9 ประกาศผล!!!การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 20-มิ.ย.-2019 17:56
10 สัมมนา "เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน" 12-มี.ค.-2019 09:45
11 สัมมนา "กระบวนการ Reverse Engineering ไปสู่การออกแบบ เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง" 12-มี.ค.-2019 09:32
12 พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML (How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?) 12-มี.ค.-2019 09:27
13 เทคโนโลยีการจัดการคบังสินค้ายุคใหม่ 20-ก.พ.-2019 17:48
14 เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562" 13-ธ.ค.-2018 17:05
15 !!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 04-ก.ย.-2018 09:43
16 ขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย พัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาเครื่องจักร นักประดิษฐ์ เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" 12-มิ.ย.-2018 17:28
17 เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561” 07-ธ.ค.-2017 15:09
18 ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ "ระบบ Ecosystem กับการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0" และหัวข้อ "IoT Experience" 05-พ.ย.-2017 17:05
19 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06-ต.ค.-2017 13:39
20 ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 28-ส.ค.-2017 13:03
21 การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0" 06-มี.ค.-2017 09:56
22 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 29-ธ.ค.-2016 10:52
23 !!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14-ก.ย.-2016 19:15
24 ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "เทรนการพัฒนาด้านวิศวกรรมของไทยในศตวรรษที่ 21" ภายในงาน INTERMACH 2016 01-พ.ค.-2016 16:33
25 ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ (ProPak Asia 2016) 22-มี.ค.-2016 15:15
26 เช็คความพร้อมของประเทศไทยก่อนการลงทุน 14-มี.ค.-2016 10:14
27 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2559 03-มี.ค.-2016 18:42
28 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2559 03-มี.ค.-2016 16:40
29 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 22-ม.ค.-2016 10:49
30 !!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30-พ.ย.-2015 09:35
31 ด่วน MTEC จัดงานสำหรับผู้ประกอบการไทย 05-พ.ย.-2015 11:03
32 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ 17-ก.ย.-2015 16:16
33 ห้ามพลาด!!! กับ 5 หัวข้อ การสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการไทย 14-ส.ค.-2015 15:21
34 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ThaiTECT ประจำปี 2558 18-มิ.ย.-2015 09:11
35 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557 27-เม.ย.-2015 12:06
36 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2558 24-มี.ค.-2015 10:07
37 ผลการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 09-ม.ค.-2015 15:54
38 !!เปิดรับข้อเสนอโครงการ!!การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2557 18-ธ.ค.-2014 16:32
39 ขอเชิญน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลและรับทุนสนับสนุนการทำโครงการ ในการประกวด RACMP2014 25-เม.ย.-2014 09:32
40 ขอเชิญผู้ประกอบไทยด้านเครื่องจักรกล ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 24-เม.ย.-2014 16:44
41 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 09-เม.ย.-2014 08:39
42 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 05-ก.พ.-2014 12:42
43 ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 28-ม.ค.-2014 09:12
44 ขอเชิญร่วมประชุม Focus Group ด้านธุรกิจพลังงานลมของไทย 07-ม.ค.-2014 17:52
45 คลิก!! โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า 2557 06-ธ.ค.-2013 10:06
46 เปิดรับข้อเสนอโครงการ!! โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 07-พ.ย.-2013 15:42
47 ประชาสัมพันธ์งาน บริการทดสอบด้านวัสดุโลหะ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-ก.ย.-2013 12:52
48 ขอเชิญเข้าร่วม "การแถลงข่าว และ การสัมมนา" 15-ส.ค.-2013 10:34
49 ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 07-ก.พ.-2013 11:31
50 โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี !!คลิ๊ก 18-ต.ค.-2012 10:08