ขอเชิญร่วมประชุม Focus Group ด้านธุรกิจพลังงานลมของไทย

อ, 07/01/2014 - 17:52 — admin3

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สมาคมกังหันลมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  กำหนดจัด  การประชุม Focus Group ด้านธุรกิจพลังงานลมของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงานลมในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ตึก BSID สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและส่งแบบตอบรับการประชุม ได้ที่ โทร 0 2333 3956, 0 2333 3924 โทรสาร  0 2333 3931

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมประชุม Focus Group ด้านธุรกิจพลังงานลมของไทย
เอกสารแนบ: