ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557

จ, 27/04/2015 - 12:06 — admin3

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557 ภายในงาน INTERMACH 2015

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยเนื้อหาในการบรรยายเป็นการนำเสนอผลงานเครื่องจักรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จจำนวน  5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก

2) โครงการพัฒนาสร้างระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ

3) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาความหนืดมูนนี่

4) โครงการพัฒนาสร้างระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ

5) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47/6725-vce57

พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 80 ท่าน เท่านั้น

เอกสารแนบ: