ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

พฤ, 29/12/2016 - 10:52 — kamonwan.s

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2560”

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 (ขยายเวลา เดิมหมดเขตวันที่ 2 มีค.60)

 

---------------เสร็จสิ้นโครงการ--------------

 

เปิดรับสมัครผลงาน ประจำปี 2561 

http://createc.most.go.th/node/1407

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560