ขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย พัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาเครื่องจักร นักประดิษฐ์ เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"

อ, 12/06/2018 - 17:28 — admin5
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย พัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาเครื่องจักร นักประดิษฐ์
เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" 
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม MR 224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
ลงทะเบียนฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนจำนวนจำกัด
 
"สนับสนุนผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของไทย ให้เข้าถึงตลาดภาครัฐ สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย ยกระดับสู่สากล"
17:06 mantreephop สติกเกอร์
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย พัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาเครื่องจักร นักประดิษฐ์ เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"