ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2559

พฤ, 03/03/2016 - 18:42 — admin5

กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประจำปี ๒๕๕๙   โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  ประจำปี  ๒๕๕๙"
!! Click ที่นี่เพื่อโหลดแบบฟอร์ม !! 
 

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2559