ขอเชิญน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลและรับทุนสนับสนุนการทำโครงการ ในการประกวด RACMP2014

ศ, 25/04/2014 - 09:32 — admin5

ภายใต้หัวข้อการประกวดและชิงเงินรางวัลดังนี้ หัวข้อและรางวัลของการประกวด หัวข้อที่ 1: การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
รางวัลชนะเลิศ: รางวัลละ 50,000 บาท และรางวัลพิเศษ รับสิทธิเข้าร่วมคณะศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการผลิตที่รุดหน้าในต่างประเทศ*
รางวัลรองชนะเลิศ: รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย: รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

 

หัวข้อที่ 2: การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคม
รางวัลชนะเลิศ: รางวัลละ 50,000 บาท และรางวัลพิเศษ รับสิทธิเข้าร่วมคณะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ในต่างประเทศ ดำเนินการจัดโดย TCELS*
รางวัลรองชนะเลิศ: รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย: รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม!!  https://www.mtec.or.th/racmp2014/

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลและรับทุนสนับสนุนการทำโครงการ ในการประกวด RACMP2014