สัมมนา "เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน"

อ, 12/03/2019 - 09:45 — admin5

สัมมนา "เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน"

วันที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.00 -16.00 น.สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี ห้อง B306 (Work Shop), ห้อง B104 (Live Demo)สัมมนาฟรี!!! รับจำนวนจำกัด

 

ภาพประกอบ: 
สัมมนา "เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน"