เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561”

พฤ, 07/12/2017 - 15:09 — sysadmin

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561”

-----------------------

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ถึง 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

หรือทาง E-mail : machine@most.go.th 

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

-------------------

ดาวโหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ ด้านท้ายนี้

 

 

ภาพประกอบ: 
เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561”