เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศ, 06/10/2017 - 13:39 — admin5

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กำหนด ปิดรับโครงการ (ขยายเวลาถึง ) วันที่ 30 ธันวาคม 2560 

!! Click ที่นี่เพื่อโหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 61 !! 

วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)
การพัฒนาสินค้าสู่ตลาด AEC
การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน

ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่

E-mail : machine@most.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949 

 

http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=834
http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=833

 

ภาพประกอบ: 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561