!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ, 04/09/2018 - 09:43 — admin5

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่  วันที่ 30 ธันวาคม 2561

!! โหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 62  (CLICK ที่โครงการ) !! 

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)
►โครงการพัฒนาสินค้าสู่ตลาด AEC
►โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน

ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่

E-mail : machine@most.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949 

ภาพประกอบ: 
!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562