ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ, 09/11/2020 - 10:47 — sysadmin

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)

>> รายละเอียดโครงการ << 
CLICK DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail : [email protected]

 

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)
CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ
CLICK LINK >>> ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมช

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)
CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ
CLICK LINK >>> ประกาศผลการคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภาพประกอบ: 
ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564