การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ

พฤ, 17/09/2015 - 16:16 — admin5

หลักสูตรละจำนวน 30 คน (จำนวนจำกัด)
ดาวโหลดใบสมัคร
คลิก!!

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ
ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
ระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558

1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการSMEs นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมงาน

2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ

          1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs/กลุ่มเกษตรกร/

          2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการต่อยอดสร้างอาชีพ

3. โปรดเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ

          กรุณา  (1) เลือกเพียงหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ เพียง 1 หลักสูตร และ

                   (2) หลักสูตรสำรอง 1 หลักสูตรเท่านั้น กรณีลำดับที่ 1 เต็ม

ภาพประกอบ: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ