!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จ, 30/11/2015 - 09:35 — admin3

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยอยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2  ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
!! Click ที่นี่เพื่อโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ !! 

ภาพประกอบ: 
!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559