ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557

อ, 28/01/2014 - 09:12 — admin5

"50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน"  24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในงานพบกับงานแสดงสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
เอกสารแนบ: