สัมมนา "กระบวนการ Reverse Engineering ไปสู่การออกแบบ เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"

อ, 12/03/2019 - 09:32 — admin5

สัมมนา "กระบวนการ Reverse Engineering ไปสู่การออกแบบ เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรีบรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักร อ.ธวัชชัย นุชโสภา


 
 


กำหนดการ
9:00-9:30 น.   ศึกษาการทำงานของเครื่องจักร/ระดับชั้นของงานวิศวกรรมและ กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)
9:30-10:30 น.  การประเมินสมรรถนะของเครื่องจักรเพื่อหาจุดวิกฤต จุดอ่อน และจุดแข็งของเครื่องจักร
10:30-10:45 น.  พักช่วงเช้า
10:45-12:00 น.  คุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆ ของชิ้นส่วนต่อการทำงานของเครื่องจักร

12:00-13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.  การกำหนดขนาดทำงาน Functional Dimensioning และการลดต้นทุนในขั้นตอนการออกแบบด้วย GPS (Geometrical product Specifications)
14:30-14:45 น.  พักช่วงบ่าย
14:45-16:00 น.  การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบของการออกแบบ (DFMEA)

 

ภาพประกอบ: 
สัมมนา "กระบวนการ Reverse Engineering ไปสู่การออกแบบ เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"