ด่วน MTEC จัดงานสำหรับผู้ประกอบการไทย

พฤ, 05/11/2015 - 11:03 — admin3

      สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ขอเชิญผู้ประกอบการและทุกท่านที่สนใจ
เข้าร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ภายในงาน METALEX 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2558
เวลา 9:00-12:00 น. หัวข้อ : การออกแบบทางกลในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกล
เวลา 13:30-16:45 น. หัวข้อ : Codes และ Standards ในงานออกแบบเครื่องจักรกล

วันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2558
เวลา 9:00-12:00 น.  หัวข้อ : การพัฒนาสร้างเครื่องจักร/เครื่องมือเพื่อกระบวนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
เวลา 13:30-16:45 น. หัวข้อ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2 ขา Bipedal Robot: Modeling & Simulation

พิเศษ!!  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ด่วน มีจำนวนจำกัด (50 ท่านต่อหัวข้อเท่านั้น)

สนใจสมัครได้ที่ https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47

ภาพประกอบ: 
ด่วน MTEC จัดงานสำหรับผู้ประกอบการไทย