!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พ, 14/09/2016 - 19:15 — admin5

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขยายเวลาปิดรับ เป็นวันที่ 20 มกราคม 2560

!! Click ที่นี่เพื่อโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ !! 

propersol60

 

ภาพประกอบ: 
!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560