ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

พ, 09/04/2014 - 08:39 — admin3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในงาน Intermach 2014 ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

          หัวข้อที่ 1 การออกแบบทางกลในเครื่องจักรการเกษตร      เวลา 9.00 - 12.15 น.

          ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S14021

          หัวข้อที่ 2 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย   เวลา 13.00 - 16.30 น.

          ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S14022

2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี Finite Element Method  ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่