ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559

พฤ, 07/02/2013 - 11:31 — admin3

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด และส่งแบบตอบรับมาที่ โทรสาร 0 2333 3931