ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ, 23/11/2021 - 13:21 — sysadmin

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  ขยายเวลาเปิดรับถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering) ปีงบประมาณ 2565

>> รายละเอียดโครงการ << 
CLICK DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail : [email protected]

 

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)
CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ
 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2565

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)
CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949, 02 333 3956 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภาพประกอบ: 
ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565