เช็คความพร้อมของประเทศไทยก่อนการลงทุน

จ, 14/03/2016 - 10:14 — admin3

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีทันสมัย เช็คความพร้อมของประเทศไทยก่อนการลงทุน ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี้เดิม) ถนนศรีอยุธยา 

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6892-mtec-seminar-thai-advance-technology

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย - - 

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นและหากลงทะเบียนแล้วไม่มาร่วมงานโดยมิได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อน วันที่ 18 มีนาคม 2559 จะมีค่าปรับจำนวน 1,000 บาทถ้วน

ภาพประกอบ: 
เช็คความพร้อมของประเทศไทยก่อนการลงทุน