ห้ามพลาด!!! กับ 5 หัวข้อ การสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการไทย

ศ, 14/08/2015 - 15:21 — admin3

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสถาบันไทย - เยอรมัน (TGI) ขอเชิญผู้ประกอบการและทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาใน 5 หัวข้อ ดังนี้

  • "การประยุกต์ใช้หลัก 6 Sigma optimization ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
  • "การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
  • "ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในกลุ่มการพัฒนาสร้างกลไกและอุปกรณ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการด้านโรงเรือนปศุสัตว์และเกษตรกรรมสมัยใหม่" ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้อง Auditorium ชั้ย 3 อาคาร Solfware Park ถนนแจ้งวัฒนะ
  • "ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า การพัฒนาเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านในภาคครัวเรือน" ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้อง Auditorium ชั้ย 3 อาคาร Solfware Park ถนนแจ้งวัฒนะ
  • "กลไกการบริหารจัดการระบบอัตโนมัติด้วย วิศวกรรมดิจิตอล ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

 พิเศษ!!  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ด่วน มีจำนวนจำกัด

 

 

ภาพประกอบ: 
ห้ามพลาด!!! กับ 5 หัวข้อ การสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการไทย