ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
151 เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง ปศุสัตว์/ประมง
152 คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล ปศุสัตว์/ประมง
153 อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
154 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน พลังงานทดแทน
155 เตาต้มเทียนชีวมวล พลังงานทดแทน
156 เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(ต่อยอด) พลาสติกและปิโตรเคมี
157 รถคีบสามล้ออเนกประสงค์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
158 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2 ยานยนต์
159 อุปกรณ์ล๊อคคันเกียร์และขาตั้งรถจักรยานยนต์ ยานยนต์
160 เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) ยานยนต์
161 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร ยานยนต์และโลจิสติกส์
162 เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ สิ่งแวดล้อม
163 เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว หัตถกรรม
164 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง อาหารแปรรูป
165 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
166 ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม อาหารแปรรูป
167 การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ อาหารแปรรูป
168 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
169 เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย อาหารแปรรูป
170 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม อาหารแปรรูป
171 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
172 เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2 อาหารแปรรูป
173 เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก อาหารแปรรูป
174 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง อาหารแปรรูป
175 เครืองทอดสุญญากาศ อาหารแปรรูป
176 เครื่องทำแห้งแก้วมังกรด้วยระบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer‎) อาหารแปรรูป
177 เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ อื่นๆ
178 เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
179 ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
180 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
181 เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
182 หุ่นยนต์แขนกล (Abot ioT) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
183 เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
184 อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
185 การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
186 เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด เทคโนโลยีการเกษตร
187 เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร
188 เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
189 ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
190 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
191 เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
192 เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
193 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
194 เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
195 หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60) การแพทย์และเวชกรรม
196 เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
197 เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
198 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
199 เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
200 เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLSCSV