เก้าอี้ทำฟัน

จ, 22/03/2021 - 13:40 — admin5
รายละเอียด: 

สามารถจัดเก็บข้อมูลการทำงานลงฐานข้อมูลแบบ Real Time เพื่อทำการวิเคราะห์ ป้องกันปัญหา แจ้งเตือน แก้ไขได้ทันที แสดงสภาวะ Unit ผ่านเครือข่าย Internet ได้แก่ Air Pressure/Water Pressure/ Electrical/ Hydraulic /Safety Monitoring

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: