ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
252 โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
253 โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
254 โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
255 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ยานยนต์
256 ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง ยานยนต์
257 เครื่องจอดรถอัจฉริยะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
258 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business) สิ่งแวดล้อม
259 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
260 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สิ่งแวดล้อม
261 เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หัตถกรรม
262 เครื่องอัดผ้ากาว หัตถกรรม
263 เครื่องคั่วธัญพืช อาหารแปรรูป
264 ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น อาหารแปรรูป
265 เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม อาหารแปรรูป
266 เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ อาหารแปรรูป
267 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง อาหารแปรรูป
268 เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น อาหารแปรรูป
269 เครื่องคั่วพริก อาหารแปรรูป
270 เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
271 เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง อาหารแปรรูป
272 การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด อาหารแปรรูป
273 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
274 หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
275 เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
276 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
277 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
278 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
279 โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
280 ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
281 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
282 เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
283 โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
284 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
285 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
286 อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
287 รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
288 เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน เทคโนโลยีการเกษตร
289 มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้ เทคโนโลยีการเกษตร
290 หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
291 เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ เทคโนโลยีการเกษตร
292 เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง) เทคโนโลยีการเกษตร
293 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
294 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
295 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
296 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
297 เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย การแพทย์และเวชกรรม
298 อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
299 เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
300 เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLSCSV