นอสตร้า โลจิสติกส์ อนาไลท์ติกส์ แพลตฟอร์ม

จ, 22/03/2021 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

เป็น Platform ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง เช่น ข้อมูลการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่ และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนรายจ่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: