ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
201 ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
202 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
203 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60) พลาสติกและปิโตรเคมี
204 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD) พลาสติกและปิโตรเคมี
205 สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
206 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
207 โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
208 โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
209 รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
210 เครื่องขัดมันสำปะหลัง ขนาดการผลิต 6-10 ตัน/ชั่วโมง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
211 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD) ยางและผลิตภัณฑ์
212 ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60) ยานยนต์และโลจิสติกส์
213 เครื่องบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม
214 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ สิ่งแวดล้อม
215 เรือกำจัดผักตบชวา สิ่งแวดล้อม
216 เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว หัตถกรรม
217 เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม อาหารแปรรูป
218 เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย อาหารแปรรูป
219 เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาหารแปรรูป
220 เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่ อาหารแปรรูป
221 เครื่องผลิตสับปะรดผง (Spray drier) อาหารแปรรูป
222 เครื่องปอกเปลือกสับปะรด(VCE60) อาหารแปรรูป
223 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60) อาหารแปรรูป
224 เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง อาหารแปรรูป
225 เครื่องล้างขวด (TPD) อาหารแปรรูป
226 เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD) อาหารแปรรูป
227 เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง อาหารแปรรูป
228 รถขายกาแฟสด จรยุทธ อาหารแปรรูป
229 เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
230 เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
231 เครื่องคว้านลำไย เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
232 เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบStrip เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
233 เครื่องล้างลังพลาสติกอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
234 หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมโลหะ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
235 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
236 เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
237 กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
238 เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง เทคโนโลยีการเกษตร
239 เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร เทคโนโลยีการเกษตร
240 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
241 เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
242 ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
243 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เทคโนโลยีการเกษตร
244 เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
245 โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
246 เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5 การแพทย์และเวชกรรม
247 ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
248 เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
249 โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ ปศุสัตว์/ประมง
250 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง พลาสติกและปิโตรเคมี
XLSCSV