หุ่นยนต์คานเลื่อน

จ, 22/03/2021 - 13:33 — admin5
รายละเอียด: 

ติดตั้งหุ่นยนต์แบบแขวน เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา ตามรางได้ 4 เมตร หน้า-หลังตามรางได้ 25 เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์เดิมมากกว่า 10 เท่า ทำงานได้ 3 อุปกรณ์ คือ เชื่อมโลหะ ตัดเหล็กกด้วยไฟฟ้า พลาสม่า ตัดเหล็กด้วยแก๊ส

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: