ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
101 เครื่องขึ้นรูปปูนซีเมนต์เหลวสำหรับงานก่อสร้างอัตโนมัติ (ต่อยอด) หัตถกรรม
102 เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด) อาหารแปรรูป
103 เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
104 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
105 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง อาหารแปรรูป
106 เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน อาหารแปรรูป
107 เครื่องทอดแผ่นข้าวตังแบบสายพานเพื่อลดการห่อตัว อาหารแปรรูป
108 เครื่องผลิตหม่อนหยี อาหารแปรรูป
109 เครื่องทุบหมู สำหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
110 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป
111 เครื่องผลิตกล้วยบดอัดแท่งแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
112 เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืชผักและผลไม้แบบหัวบีบ 1 หัว อาหารแปรรูป
113 เครื่องปรุงผสมน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
114 เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว อาหารแปรรูป
115 เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง อาหารแปรรูป
116 เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน อาหารแปรรูป
117 เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย อาหารแปรรูป
118 หุ่นยนต์แบบคาน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
119 คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
120 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
121 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
122 เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
123 เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
124 เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
125 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
126 เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
127 เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้ เทคโนโลยีการเกษตร
128 เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการเกษตร
129 ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร
130 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เทคโนโลยีการเกษตร
131 อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ เทคโนโลยีการเกษตร
132 รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
133 เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
134 เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
135 เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
136 เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
137 เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
138 การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบการผลิตผ่านเว็บแอป เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
139 เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
140 เครื่องตัดผ้าด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
141 เครื่องสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
142 เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
143 ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
144 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง การแพทย์และเวชกรรม
145 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
146 เครื่องเพาะข้าวมอลต์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
147 เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
148 รถไถนาบังคับวิทยุ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
149 เครื่องอบความร้อนไอน้ำฆ่าเชื้อราเห็ดประสิทธิภาพสูง ตู้อบ/ตู้แช่
150 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
XLSCSV