ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
51 เครื่องบดเปลือกหอยนางรม RID63 สิ่งแวดล้อม
52 เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยแบบผงเกาะกลุ่ม VCE63 อาหารแปรรูป
53 เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร VCE63 อาหารแปรรูป
54 การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63 อาหารแปรรูป
55 เครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง RID63 อาหารแปรรูป
56 เครื่องหั่นข้าวเกรียบกรือโป๊ะ RID63 อาหารแปรรูป
57 เครื่องปอกเปลือกลูกจันทน์เทศ RID63 อาหารแปรรูป
58 เครื่องสกัดน้ำแยกกากเสาวรส RID63 อาหารแปรรูป
59 เครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ RID63 อาหารแปรรูป
60 เครื่องสกัดสารสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ RID63 อาหารแปรรูป
61 แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
62 ้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ VCE63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
63 ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์ VCE63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
64 เครื่องล้างและบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยนางรม RID63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
65 หุ่นยนต์บริการใส่ปุ๋ยและบังคับดอกสำหรับไร่สับปะรด RID63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
66 เครื่องปั้นเตาเนื้อย่างเกาหลีประสิทธิภาพสูง แบบกึ่งอัตโนมัติ RID63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
67 ชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่รองรับระบบปฎิบัติการหุ่นยนต์อัจฉริยะ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
68 หุ่นยนต์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับพื้นที่ควบคุมพิเศษภายในโรงพยาบาล “STACK” AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
69 พัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
70 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติด้วยเม็ดพลาสติกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
71 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็กสำหรับ SMEs ขนาดย่อม AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
72 ระบบหุ่นยนต์มือจับชิ้นงานอัจฉริยะแบบอ่อนนุ่มสำหรับแล็บทางการแพทย์ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
73 ระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัตโนมัติด้วยภาพสามมิติและระบบควบคุมแรง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
74 เครื่องเป่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกความเร็วสูง พร้อมชุดติดฉลากสินค้าในแม่พิมพ์ 2 ด้าน และชุดทดสอบการรั่วของขวด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
75 หุ่นยนต์คานเลื่อน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
76 เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
77 ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าว ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet of Thing) VCE63 เทคโนโลยีการเกษตร
78 โรงเรือนเลี้ยงไหมประสิทธิภาพสูงที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ RID63 เทคโนโลยีการเกษตร
79 SS350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
80 เครื่องเจาะและกัดร่องฝามะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
81 เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง รุ่น VPF-10/40 HT/CT เทคโนโลยีการเกษตร
82 หุ่นยนต์เอไอ VCE63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
83 เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
84 เครื่องบรรจุน้ำจิ้มเอนกประสงค์แบบ 2 หัวจ่าย RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
85 เครื่องบรรจุเครื่องแกงแบบถุงกึ่งอัตโนมัติ RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
86 SoftPRO ERP 4.0 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
87 แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
88 เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
89 ตู้อบแผงกระบะรองไข่ไก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟราเรด ตู้อบ/ตู้แช่
90 เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
91 ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์ ปศุสัตว์/ประมง
92 ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ IoT ปศุสัตว์/ประมง
93 เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
94 เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ พลังงานทดแทน
95 เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
96 เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้ ยางและผลิตภัณฑ์
97 เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง" ยานยนต์
98 อุปกรณ์ขัดดรัมเบรค ยานยนต์
99 รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก) ยานยนต์และโลจิสติกส์
100 เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อม
XLSCSV