ชุดอุปกรณ์ความดันลบเพื่องานทันตกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ (VCE63)

พ, 08/07/2020 - 11:12 — admin5
รายละเอียด: 

ปกรณ์ตู้ความดันลบครอบศีรษะผู้ทำฟัน ที่สะดวกต่อการทำทันตกรรมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย ออกแบบให้เหมาะสมกับทันตแพทย์ใช้งาน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทันตกรรมได้ เช่น มีช่องให้สามารถสอดท่อฉีดน้ำเกลือ และท่อดูดน้ำลาย-น้ำเกลือขณะที่กรอฟันออกทิ้ง มีช่องสอดมือเข้าถึงปากผู้ป่วยได้ สะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ภายในตู้จะมีการควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) โดยอากาศและละอองที่ฟุ้งกระจายจากการกรอฟัน รวมถึงเศษฟันที่กรอจะถูกดูดออก ไปผ่านชุดแผ่นกรองเชื้อโรค และระบบ UVC ฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศดีออกสู่แวดล้อม ออกแบบมีขนาดพอดี ไม่ใหญ่เทอะทะ เพื่อจะได้ไม่เกะกะสร้างความรำคาญกับทันตแพทย์และพยาบาล และให้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ภายในของตัวอุปกรณ์ตู้ความดันลบครอบศีรษะได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก รวมถึงเข้าถึงการถอดเปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่ายด้วย 

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ 3 ระบบ ต่อพ่วงเชื่อมโยงเข้าเป็นชุดเดียวกัน คือ 1)ระบบตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ 2)ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ และ 3)ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบแก่ตู้ โดย :- 

1) ระบบตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ ออกแบบเป็นกล่อง ทำจากอะคริลิกใส ที่ผนังด้านข้างมีเจาะรูสำหรับพ่วงต่อกับท่อดูดลม ภายในกล่องติดตั้งหลอด LED เพื่อส่องสว่างแก่ทันตแพทย์ขณะทำงาน โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม แสงไม่แยงตาแพทย์จนทำให้เกิดอาการตาพร่ามัว 

2) ระบบกล่องกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ  ออกแบบเป็นกล่อง ด้านบนกล่องพ่วงต่อเข้ากับท่อดูดลมของ ตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ ภายในกล่องประกอบด้วย แผ่นกรองชนิดหยาบ และ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.9995 และหลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศขณะที่อากาศไหลผ่าน และฆ่าเชื้อโรคที่แผ่นกรองอากาศสามารถกรองไว้ได้ เพื่อการกรองเศษฟันและละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายจากการกรอฟันซึ่งจะถูกดูดออกมาพร้อมกับอากาศ 

3) ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ (Blower) ซึ่งจะต่อพ่วงเข้ากับท่อของ กล่องกรองเชื้อโรค โดยพัดลมดูดอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายใน ตู้ครอบศีรษะ ผ่านมาทางท่อดูด ทำให้อากาศภายในตู้ไหลเวียน สร้างความดันลบภายในตู้ ทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าตู้ได้ทางเดียว อากาศไม่สามารถไหลออกจากตู้สู่ภายนอกได้ และรักษาระดับความดันภายในครอบตู้ให้เป็นความดันลบตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก ไม่ให้มีการกระจายของเชื้อโรค ปล่อยเฉพาะอากาศสะอาดออกจากระบบเท่านั้น 

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: