เตียงผู้ป่วยชนิดพลิกคว่ำและปรับระดับเพื่อผงศีรษะได้ (VCE63)

พ, 08/07/2020 - 14:34 — admin5
รายละเอียด: 

ปกรณ์เตียงผู้ป่วยชนิดหมุนพลิกคว่ำหน้าผู้ป่วยและกระดกหัวผู้ป่วยขึ้นหรือลงได้ นับเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์ของไทยมีความต้องการสูง มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้พลิกคว่ำผู้ป่วยจากการติดเชื้อโรคร้ายโควิด-19 ซึ่งจะมีอาการหายใจไม่ออกเพราะหัวใจกดทับปอด จะต้องให้นอนคว่ำ, ใช้เพื่อการ X-Ray, ใช้เพื่อการผ่าตัดหลัง, ใช้พลิกผู้ป่วยที่หลังหักไม่ให้เกิดการกดทับประสาท, ใช้พลิกและกระดกเพื่อรักษาอาการบ้านหมุนของผู้ป่วยให้นิ่วในประสาทหูกลิ้งกลับเข้าที่ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์นี้ไทยเราต้องนำเข้ามาใช้ในราคาค่อนข้างสูง โครงการจึงคิดพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ เพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ รวมถึงทำให้มีราคาต่ำกว่า แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า โดยมีระบบกลไกที่สามารถหมุนพลิกและกระดกได้เหมาะสมตามอาการผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์รัดจับยึดผู้ป่วยให้ปลอดภัยขณะหมุนพลิกตัวหรือกระดกหัวผู้ป่วยขึ้น-ลงที่สอดคล้องตามมาตรฐานการแพทย์ และมีล้อเข็นเพื่อการลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ 

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: