ชุดอุปกรณ์ความดันลบครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราคาเหมาะสม (VCE63)

พ, 08/07/2020 - 14:30 — admin5
รายละเอียด: 

ปกรณ์ตู้ความดันลบครอบเตียง สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตราย ชนิดราคาเหมาะสม ออกแบบใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน มีช่องเปิด-ปิดรอบตัวผู้ป่วย เพื่อความสะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ภายในตู้ควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก 

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ 3 ระบบ ต่อพ่วงเชื่อมโยงเข้าเป็นชุดเดียวกัน คือ 1)ระบบห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย 2)ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ และ 3)ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง โดย :- 

1) ระบบห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย ออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ กล่องส่วนบน กับ โครงเต็นท์และเต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย โดย กล่องส่วนบน จะออกแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุเป็นอะคริลิคใส สำหรับครอบส่วนหัวของผู้ป่วย ที่ผนังด้านข้าง มีเจาะรูทำเป็นท่อสำหรับดูดลมออกจากห้องผู้ป่วย และที่ด้านหน้ามีเจาะรูทำเป็นช่องสอดมือไว้อีก 2 ช่อง สำหรับช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุภายในเต็นท์ และโครงเต็นท์ ซึ่งทำเป็นโครงกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ เต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย ซึ่งออกแบบเป็นลักษณะถุงซิปพลาสติก ซึ่งมีซิปเปิดหลายช่อง ให้สามารถนำเบาะนอน ผู้ป่วย ใส่เข้าไปข้างในได้ โดย เต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย สามารถนำไปประกอบเข้าโครงเต็นท์ได้ง่าย และประอบเข้ากับ กล่องส่วนบน ได้ง่ายเช่นกัน ทั้งสองส่วนนี้เมื่อประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียวกันจะสามารถใช้งานเป็นห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย 

2) ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ  ออกแบบเป็นกล่อง มีท่อดูดเพื่อพ่วงต่อเข้ากับท่อของ กล่องส่วนบน ภายในกล่องประกอบด้วย แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.9995 และหลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศขณะที่อากาศไหลผ่าน และฆ่าเชื้อโรคที่แผ่นกรองอากาศสามารถกรองไว้ได้ 

3ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ (Blower) ซึ่งจะมีท่อดูดไปพ่วงต่อเข้ากับท่อของ กล่องกรองเชื้อโรค โดยพัดลมดูดอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศ ทำให้อากาศภายในเต็นท์ไหลเวียน สร้างความดันลบภายในห้องทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าห้องได้ทางเดียว อากาศไม่สามารถไหลออกจากห้องสู่ภายนอกได้ และรักษาระดับความดันภายในชุดเต็นท์ให้เป็นความดันลบตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก ไม่ให้มีการกระจายของเชื้อโรค ปล่อยเฉพาะอากาศสะอาดออกจากระบบเท่านั้น 

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: