โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

พฤ, 26/12/2013 - 09:41 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

งบปี พ.ศ.: 
2553
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

  พฤ, 24/10/2013 - 09:46 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9
  ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
  จ.นครราชสีมา 30110

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผสมเอนกประสงค์

  พฤ, 24/10/2013 - 09:45 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์
  บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทร
  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

  พฤ, 24/10/2013 - 09:42 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  นายอรรถพร สุบุญสันต์
  บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3
  ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ
  ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

  พฤ, 24/10/2013 - 09:40 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4
  ต.หนองหาร อ.สันทราย
  จ.เชียงใหม่ 50290

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

  พฤ, 24/10/2013 - 09:28 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  นางจันทิมา ชั่งสิริพร
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 ถ.กาญจนวณิชย์
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

  พฤ, 24/10/2013 - 09:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้ประดิษฐ์
  นายวิเชียร แก้วมณี
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก
  อำเภอ- ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถตัดหญ้าจอมพลัง

  พฤ, 24/10/2013 - 09:14 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายวิราษ เหรียญทอง
  วิทยาลัยอาชีพนครนายก
  88/2 หมู่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  กับดักหนู

  พฤ, 12/09/2013 - 15:19 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายมังกร สุพรรณชาติ
  163/1 หมู่ 9 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

  งบปี พ.ศ.: 
  2556

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

  พฤ, 12/09/2013 - 15:16 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
  ๑/๑ หมู่ ๑๔ ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

  งบปี พ.ศ.: 
  2556

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว