เครื่องผสมเอนกประสงค์

พฤ, 24/10/2013 - 09:45 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์
บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทร
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: