ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

พฤ, 24/10/2013 - 09:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3
ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ
ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: