โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว

พ, 18/11/2015 - 13:06 — admin5
รายละเอียด: 

 เจ้าของผลงาน
 นายสุทธิชัย อ่อนก้อน 
 ๑๓๔ ถ.สกลกาฬสินธิ์ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร 

 ประโยชน์ 
-เป็นเครื่องมือทำการระเบิดดาน
-เป็นการปรับโครงสร้างดินให้เกิดการร่วนซุยของดิน
-เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

-มีขาริปเปอร์ พร้อมใบมีดติดที่บริเวณขาริปเปอร์ กว้าง ๗๐ ซม. ลงทำงานลึกที่ ๒๗-๓๐ ซม. ทำให้ดิน มีรอยแตกร้าวลึกที่ ๒๐ ซม. ซึ่จะห่างจากอ้อย ๑๐-๑๕ ซม.
-มีการใส่ปุ๋ยพร้อมการทำงาน และปีกยังสามารถกระจายปุ๋ยไปทั่วบริเวณแตกร้าว ทำให้รากหาธาตุอาหารได้ง่าย
-ลูกกลิ้งด้านหลังซึ่งมีลักษณะกลม มีเหล็กที่มนๆ ยึดติดรอบๆลูกกลิ้ง สามารถบดอัดดิน ให้แตกเพื่อปิดรอยขาริปเปอร์ไว้ ไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดิน

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

พ, 18/11/2015 - 13:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน 
นายสาทิป    รัตนภาสกร  257/31  ซ.ประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

ประโยชน์
ผลิต ลดความเหนื่อยยาก และปลอดภัย   ลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพสูง เป็นที่ในระดับมาตรฐานสากล

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน
การทำงานง่าย  เพียงวางผลมะพร้าวในตำแหน่งที่กำหนดเครื่องจะทำงานเองจนสิ้นกระบวนการ
- ค่าใช้จ่ายต่ำและเร็วกว่าแรงงานคนกว่า  10  เท่า ความสามารถของเครื่องจักรทำงานได้ 8 ผล/นาทีหรือ 480 ผล/ชม.
- ระบบการทำงานมีความแม่นยำ  ใช้ระบบนิวเมติกส์  สะดวก  รวดเร็ว  สะอาด
- สามารถผ่าผลมะพร้าวได้ทุกขนาด  ทุกอายุความสุก  ปลอดภัย  เพราะใบมีดผ่าอยู่กับที่

ความแปลกใหม่
- สามารถผ่าผลมะพร้าวแบบขวางเส้นใยได้ดีมาก  เมื่อเปรียบเทียบแบบการผ่าผลมะพร้าวตามแนวเส้นใย
- ได้น้ำมะพร้าวมาก  เพราะผลมะพร้าวผ่าครึ่งราบเรียบถูกคว่ำลงทั้ง 2 ส่วน ทำให้ได้น้ำมะพร้าวไหลลงรางรองรับทั้งหมด

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต

พ, 18/11/2015 - 12:41 — admin5
รายละเอียด: 

 เจ้าของผลงาน
 นายธนัตถ์  ศรีสุขสันต์ 
 ๓๔/๓๕ ซ.ลาดพร้าว ๒๓ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

ประโยชน์
-เพื่อส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเพาะกล้านาโยนที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาเพาะปลูก(เพิ่มวงรอบการผลิต) ลดการใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ช่วยลดต้นทุนโดยรวมช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต 
-เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงสูง

จุดเด่น
-เป็นวิธ๊การปลูกข้าวที่ได้คุณภาพดีที่สุด เนืองจากไม่มีการขาดของราก ทำให้ต้นกล้าสามารถตั้งตรงขึ้นได้ภายใน ๑-๒ วัน และเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการใช้เครื่องปักดำนาแบบเดิมถึง ๑๐ วัน
-รากต้นกล้าอยู่ใกล้ระดับผิวดิน จึงสามารถดูดซึมปุ๋ยและดึงออกซิเจนจากอากาศได้ดี
-ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า

ศ, 10/04/2015 - 14:02 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัดนครสรรค์

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.

ศ, 10/04/2015 - 14:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน

ศ, 10/04/2015 - 13:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน

ศ, 10/04/2015 - 13:58 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายอรรถพร  สุบุญสันต์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่าถั่วปากอ้า

ศ, 10/04/2015 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายมานพ  แย้มแฟง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 10/04/2015 - 13:55 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

ศ, 10/04/2015 - 13:53 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว