เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

พฤ, 24/10/2013 - 09:17 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายวิเชียร แก้วมณี
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก
อำเภอ- ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: