โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องจักกก

พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปัญญา เทียนนาวา
43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005

พฤ, 02/05/2013 - 16:14 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
120 - 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า

พฤ, 02/05/2013 - 16:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธงชัย เสือน้อย
433/69 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญนำพา ด่างเหลา
225/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:55 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนภดล ชูสิทธิ์
143/22 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม

พฤ, 02/05/2013 - 15:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเวทย์ กฤษณเศรณี
1178/268 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

พ, 01/05/2013 - 10:44 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปรพล ปิ่นทอง
36/55 หมู่ที่ 5 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหว่านหอยแครง

พ, 01/05/2013 - 10:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
115/89 หมู่ที่ 1 ซอยค่าย อส.
ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

พ, 01/05/2013 - 10:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
100/86 หมู่บ้านชลลดาบางบัวทอง ซอย 20
ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั่วและป่นพริก

พ, 01/05/2013 - 10:20 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย
83/73 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว