โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

พ, 10/04/2013 - 13:26 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสมพงษ์ ชวเจริญ
19/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

จ, 01/04/2013 - 14:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมนตรี ค้ำชู
1051 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

จ, 01/04/2013 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางนิตยา วรวราชัย
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกแห้ว

จ, 01/04/2013 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเชษฐ์ ชุติมา
323/45 หมู่ 8 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ

จ, 01/04/2013 - 13:46 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลอกเปลือกสา

จ, 01/04/2013 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว

จ, 01/04/2013 - 13:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายทรงกฤษณ์ ประภักดี
41/41 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช

จ, 01/04/2013 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

จ, 01/04/2013 - 13:21 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิบูลย์ เทเพนทร์
31/142 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้

จ, 01/04/2013 - 13:13 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิรุณ ขุนเมือง
177/2 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว