โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

พ, 15/05/2013 - 12:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
250/195 หมู่ 3 ซอย โฮมอินปาร์ค 17
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองหวาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

สถานที่ทำงาน
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม

พ, 15/05/2013 - 12:47 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
60833 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์อุทิศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”

พ, 15/05/2013 - 12:44 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
70 ซอยรามคำแหง 138 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง

พ, 15/05/2013 - 12:40 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายชาคริต ทองอุไร
129 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

พ, 15/05/2013 - 12:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้

พ, 15/05/2013 - 12:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
475/7 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด

พ, 15/05/2013 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ตำบลสามเมือง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

สว่านเจาะปาล์ม

พ, 15/05/2013 - 11:05 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
35/4 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย

พ, 15/05/2013 - 10:52 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุวรรณ หอมหวล
158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

พ, 15/05/2013 - 10:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
92/182 ซอย 28 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว