กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

พฤ, 26/12/2013 - 09:41 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: