โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องเหลาทางมะพร้าว

พฤ, 12/09/2013 - 15:11 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้า
46/49 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่าผลหมาก

พฤ, 12/09/2013 - 12:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมานพ แย้มแฟง
32 หมู่ 9 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงทองหลางอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี12150

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

พฤ, 05/09/2013 - 14:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเกรียงศักดิ์ งามแสน
41 หมู่ 15 ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
37210

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

ศ, 14/06/2013 - 10:57 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบูรณะ สมชัย
136/1 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

งบปี พ.ศ.: 
2536
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

  ศ, 14/06/2013 - 10:56 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายจำนงค์ ไชยวิถี
  124 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  50110

  งบปี พ.ศ.: 
  2536
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอัดฟางฟ่อน

   ศ, 14/06/2013 - 10:53 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายจำนอง มากเทพพงษ์
   165 หมู่ 7 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
   จ.สุพรรณบุรี 72140

   งบปี พ.ศ.: 
   2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

    ศ, 17/05/2013 - 15:00 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
    57/7 หมู่ 2 ถนนสงขลา – เกาะยอ
    ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
    จังหวัดสงขลา 90100

    งบปี พ.ศ.: 
    2551

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องคัดขนาดไข่

    ศ, 17/05/2013 - 14:58 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายนุ้ย แจ้งประจักษ์
    ที่อยู่ 37/19 หมู่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี
    จังหวัด ระนอง 85110

    งบปี พ.ศ.: 
    2551

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

    ศ, 17/05/2013 - 14:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายสุทธิพร เนียนหอม
    ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
    สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
    มหาสิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน
    ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน
    จังหวัดนครปฐม 73140

    งบปี พ.ศ.: 
    2551

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

    ศ, 17/05/2013 - 14:53 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

    งบปี พ.ศ.: 
    2551

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว