เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

พฤ, 24/10/2013 - 09:46 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9
ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: