เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

พฤ, 24/10/2013 - 09:40 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4
ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: