เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

พฤ, 12/09/2013 - 15:16 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
๑/๑ หมู่ ๑๔ ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: