โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

อ, 14/01/2014 - 13:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่ 10/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

งบปี พ.ศ.: 
2554
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก

  อ, 14/01/2014 - 13:33 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายชวลิต สัมโน
  ที่อยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ
  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  งบปี พ.ศ.: 
  2554
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน

   อ, 14/01/2014 - 13:32 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
   ที่อยู่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

   งบปี พ.ศ.: 
   2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่

    อ, 14/01/2014 - 13:30 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของผลงาน
    ว่าที่ร้อยตรีพลกฤต ชิ้นทอง
    วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย
    ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์

     ศ, 27/12/2013 - 09:50 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายนเรศ เปาะทองคำ
     ที่อยู่ ๑๔ หมู่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน
     อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

     งบปี พ.ศ.: 
     2553
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์

      ศ, 27/12/2013 - 09:48 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
      ที่อยู่ ๑๑๗๘/๒๖๘ ซอยเสนานิคม ๑
      ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงจันทรเกษม
      เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

       ศ, 27/12/2013 - 09:19 — admin5
       รายละเอียด: 

       เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
       นายวีรยุทธ พรหมจันทร์
       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       แห่งประเทศไทย
       ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง
       จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

       งบปี พ.ศ.: 
       2553
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

        ศ, 27/12/2013 - 09:17 — admin5
        รายละเอียด: 

        เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ นายจรัญ เกิดแก้ว ที่อยู่ ๓๗๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

        งบปี พ.ศ.: 
        2553
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ

         พฤ, 26/12/2013 - 09:54 — admin5
         รายละเอียด: 

         เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
         นายธนวัฒน์ ปกาสิต
         ที่อยู่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
         จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

         งบปี พ.ศ.: 
         2553
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

          พฤ, 26/12/2013 - 09:48 — admin5
          รายละเอียด: 

          เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
          นายเกรียงไกร ธารพรศรี
          ๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว
          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

          งบปี พ.ศ.: 
          2553
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว