โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ

จ, 26/02/2018 - 13:45 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้

จ, 26/02/2018 - 13:43 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน

จ, 26/02/2018 - 13:40 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด

จ, 26/02/2018 - 13:38 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

จ, 26/02/2018 - 13:27 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์             

เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลไม้ชนิดต่างๆ มักนิยมใช้อุปกรณ์ เช่น จำปา และตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งมักจะทำให้ผลไม้เกิดการบอบช้ำได้ง่าย และเก็บเกี่ยวในปริมาณแต่ละครั้งได้ไม่มาก และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ที่อยู่ในระยะที่สูงเกินระยะการเก็บของจำปาหรือตะกร้อได้

  • ออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้
  • โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสดัดขึ้นรูป ขนาด 6 มิลลิเมตร โค้งรับช่วยให้การสอยผลไม้โดยไม่ต้องทำมุมมาก
  • ที่ปลายอุปกรณ์มีคมสำหรับตัดขั้วผลไม้
  • ใช้กลไกใการเกี่ยวผลไม้คล้ายกับ คลิปกรรไกรหนีบ
  • มีถุงรองรับผลไม้ โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้
  • สามารถใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ได้หลายชนิด
  • ซอกซอนไปตามกิ่งไม้ได้ดี  และสามารถปรับระยะความสูงของอุปกรณ์การสอยผลไม้ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการ แม้จะอยู่หลังใบหรือกิ่งไม้

 

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

พ, 18/11/2015 - 14:12 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายสนธยา สุนทรารักษ์
 ๒๐๑ หมู่ ๑  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได
 อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประโยชน์
-ใช้แยกขนาดเมล็ดข้าวสารระหว่างเมล็ดเต็มและเมล็ดหักออกจากกันได้ ๓ ขนาดคือชั้นที่ ๑,๒ และ ๓
-เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร ที่สีมาจากโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีชุมชนทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกขนาดได้
-ประหยัดเวลากว่าการคัดแยกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร
-ช่วยประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้ไฟฟ้า

จุจุดเด่น
  -ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้แรงคน เป็นการออกกำลังกายไปด้วย
  -คัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ๑๘ กก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
  -การหมุนปั่นตัวเครื่องเพื่อคัดแยก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ตามความถนัดของผู้ใช้
  -สามารถคัดแยกได้ประมาณ ๙๐-๑๐๐ กก./ชม.

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง

พ, 18/11/2015 - 14:07 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายนิธิศ  ทิพนี
๑๐๐ หมู่ ๔ ซ.วัดพระยาตาก ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   จ.ชัยนาท  

ประโยชน์
-เพิ่มประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง
-ประหยัดเวลาในการตอนกิ่ง

จุดเด่น
-ใช้งานง่าย หมุน ๑ รอบ พร้อมหุ้มตุ้มตอนได้
-โครงสร้างง่าย ปลอดภัย
-ลดเวลาในการควั่นกิ่งไม้ โดยปกติจะควั่น ๒ ครั้ง

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกกระเทียม

พ, 18/11/2015 - 14:04 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายพีรเดช  มีสานุ 
๕๙/๑ ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประโยชน์
-เพื่อแก้ไขปัญหาการปอกกระเทียมด้วยมือ
-ลดเวลาในการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
 -เกษตรกรขายกระเทียมและหัวหอมได้ราคาที่สูงขึ้น

  จุดเด่น
-โครงสร้างตัวเครื่องทำจากโลหะสเเตนเลส น้ำหนักเบากะทัดรัดสะดวกต่อการใช้งาน
-เครื่องปอกกระเทียมสามารถปอกได้ทั้งกระเทียมกลีบใหญ่  กลีบเล็ก และยังสามารถ  ปอกหอมแดงได้อีกด้วย
-ระยะเวลาในการปอกกระเทียม ๑๐ – ๑๕ วินาทีต่อครั้งปริมาณที่ใช้ปอก ๓๐๐ – ๔๐๐ กรัม
- การบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำทำความสะอาดง่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper

พ, 18/11/2015 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายเจษฎา ผลสวัสดิ์
๘๕/๓๖  หมู่ ๒  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี  

ประโยชน์ 
- ช่วยกำจัดของเหลือใช้ทางการเกษตร
- ส่งเสริมพลังงานทดแทน

จุดเด่น
- เครื่องจักรสามารถสับไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ได้หลากหลายชนิด เช่นปีกไม้จากโรงงานแปรรูป ไม้เบญจพรรณทะลายปาลม์ หญ้าเนเบียร์ ก้านมะพร้าว ฟางข้าว ฯลฯ
- มีระบบป้อนและล็อควัตถุดิบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- เครื่องสับสามารถปรับตั้งขนาดของชิ้นไม้ที่สับตามความต้องการได้

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement)

พ, 18/11/2015 - 13:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
๑/๑ หมู่ ๑๔ ถ.หางน้ำสาคร-หนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ประโยชน์ 
-เป็นเครื่องมือทำการระเบิดดาน
-เป็นการปรับโครงสร้างดินให้เกิดการร่วนซุยของดิน
-เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
-มีขาริปเปอร์ พร้อมใบมีดติดที่บริเวณขาริปเปอร์ กว้าง ๗๐ ซม. ลงทำงานลึกที่ ๒๗-๓๐ ซม. ทำให้ดิน มีรอยแตกร้าวลึกที่ ๒๐ ซม. ซึ่จะห่างจากอ้อย ๑๐-๑๕ ซม.
-มีการใส่ปุ๋ยพร้อมการทำงาน และปีกยังสามารถกระจายปุ๋ยไปทั่วบริเวณแตกร้าว ทำให้รากหาธาตุอาหารได้ง่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว