โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม

จ, 18/08/2014 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 
 เครื่องกรอก-ปอก ข้าวหลาม

            เครื่องปอกและเครื่องกรอกข้าวหลาม ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำงานแทนพนักงาน โดยเครื่องกรอกข้าวหลามจะอยู่หลังขั้นตอนการผสมส่วนผสมทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว ถั่ว เผือกและน้ำกะทิ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมากรอกใส่กระบอกข้าวหลาม ซึ่งปกติแล้วจะใช้มือในการกรอกก่อนเก็บไว้ในกระซัง ส่วนเครื่องปอกข้าวหลามจะถูกใช้งานหลังจากขั้นตอนการนึ่งข้าวหลามเสร็จแล้ว จากเดิมที่พนักงานจะใช้มีดในการปอกซึ่งบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 

หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องกรอกข้าวหลาม

1. ถังข้าว มีลักษณะเป็นรูปกรวยด้านบนมีลักษณะกว้างและด้านล่างแคบ เพื่อจะได้สะดวกในการเทข้าวหลามลงสู่กระบอกไม้ไผ่โดยจะผ่านการลำเลียงจากเกลียวลำเลียงโดยมีมอเตอร์ในการส่งกำลัง

2. ควบคุมโดยสวิตซ์เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของเครื่อง

3. เครื่องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องปอกข้าวหลาม

1. การออกแบบโครงสร้างใช้เหล็กฉากขนาด 40 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร ที่มีลักษณะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยออกแบบให้โครงสร้างมีเสาขึ้น 6 เสาเพื่อรับแรงดึงจากระบบส่งกำลัง สร้างคานด้านบนจำนวน 4 คาน เพื่อรับแรงที่จะเกิดขึ้นจากเฟืองส่งกำลัง

2. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปอกข้าวหลามทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์เพื่อเป็นการควบคุมการเปิด-ปิด และมีสวิตช์หยุดการทำงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการทำงาน วงจรถูกออกแบบให้มีการทำงานแบบ 2 จังหวะ โดยใช้แมคเนติกคอนแทกเตอร์ ควบคุมการทำงานของมอเตอร์

3. มีสวิตช์การทำงาน 2 ตัว ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ และใช้ลิมิตสวิตช์ในการหยุดการทำงานของมอเตอร์

4. ใช้เวลาในการปอกข้าวหลาม เพียงกระบอกละ 15-20 วินาที

พัฒนาโดย                      นายวิทยา  หนูช่างสิงห์

                                    สาขาวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

                                    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

                                    83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง

                                    อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000            

                                     โทรศัพท์ 056-717124                              

                                    โทรสาร 089-6398844                       

                                     Email: wittaya_992000@yahoo.com

 

ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท/เครื่อง

 

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP - ข้าวหลาม นายวิชัย พักอยู่

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์

จ, 18/08/2014 - 13:12 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์

 • เป็นการประยุกต์เครื่องตัด เจาะ ไสไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน  มาดัดแปลง  ประกอบเข้าด้วยกันในชุดเดียวกัน  ทำงานได้รวดเร็ว  โดยนำคุณสมบัติที่เด่นของแต่ละเครื่องมาปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้น
 • เป็นเครื่องจักร ที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (ลอกแบบ และ/หรือ ดัดแปลง) จากเครื่องต้นแบบเครื่องเจาะรู, เครื่องไสไม้ ยี่ห้อ CHEN SHENG, เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบตั้งพื้น เป็นต้น
งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทำขนมผิง

  จ, 16/06/2014 - 09:56 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องทำขนมผิง

  หลักการทำงาน

  เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

  คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

  1 ขนาด 0.5 x 1 x 0.5 เมตร

  2 อัตรากำลังการผลิต 28.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  3 ชุดต้นกำลังใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า

  4 ชุดบดแบบเกลียวอัดมีความเร็วรอบประมาณ 140 รอบ/นาที

  5 อัตราการใช้พลังงาน 2.06 บาท/ชั่วโมง

  6 ชุดตัดแป้งมีความเร็วรอบ 135 รอบ/นาที

  7 ชุดเลือนถาดดใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ที่ความเร็ว 55 รอบ/นาที

  8 มีชุดสวิตช์ควบคุมทำหน้าที่เป็นชุดวงจรควบคุมไฟ้าและการทำงานของเครื่อง

  ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง

  ผู้พัฒนา
  นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

  089 708 4648

  ผู้ประกอบการ
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก

   พฤ, 12/06/2014 - 16:51 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

   ผู้ประกอบการ
   วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด

    พฤ, 12/06/2014 - 16:45 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติพร้อมใช้ 

     

                                    การพัฒนาเครื่องผลิตใยสับปะรดอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องผลิตใยสับปะรดของอินเดีย โดยมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 เท่าเทียบกับการใช้แรงงานคน ซึ่งแรงงานคนสามารถสกัดเส้นใยสับปะรดได้เพียงวันละ 100-200 กรัมต่อแรงงาน 5 คนต่อวัน เมื่อเปลี่ยนมาเป็นเครื่องอัตโนมัติจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถผลิตเส้นใยสับปะรดได้ถึงวันละไม่น้อยกว่า 24 กิโลกรัมของใยสับปะรดแห้ง (ทำงาน 8 ชั่วโมง) หรือ 720 กิโลกรัมต่อเดือน นับว่าเป็นเครื่องที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดที่เคยมี และเป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรก ปัจจุบันมียอดการสั่งเส้นใยสับปะรดถึง 1,500 - 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งหากใช้แรงงานจะสามารถทำได้แค่เดือนละไม่เกิน 10 กิโลกรัม แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติจะสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อได้ เนื่องจากเพิ่มปริมาณการผลิตและสามารถลดการใช้แรงงานไปได้มหาศาล นอกจากนี้ การทำงานของเครื่องจักรจะมีความแน่นอน สามารถควบคุมขนาดของเส้นใยสับปะรดให้คงที่ได้ และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้น

     

    หลักการทำงานและจุดเด่น         

    เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดฯ ประกอบด้วย โครงเครื่อง โต๊ะวางใบสับปะรด แผงยึดใบสับปะรด ชุดจับใบสับปะรด ชุดบดใบสับปะรด ชุดใบตี ถังเก็บเศษ โดยมีการทำงานดังนี้

    1. เสียบใบสับปะรดที่เตรียมไว้กับแผงยึดใบสับปะรด แล้วแขวนไว้เพื่อเตรียมนำเข้าเครื่อง

    2. วางแผงใบสับปะรดบนโต๊ะวางใบสับปะรด ยึดใบสับปะรดด้วยชุดจับใบสับปะรด แล้วกดปุ่ม “Start” เครื่องจะ feed ปลายใบสับปะรดเข้าชุดบดใบสับปะรด เพื่อให้ใบสับปะรดแบนและแผ่ออกด้วยความเร็วที่ตั้งไว้ด้วยตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ แล้วเลื่อนเข้าสู่ชุดใบตี

    3. ใบตีจะตีแยกใยสับปะรดด้วยการขับของมอเตอร์ต้นกำลัง โดยเศษจะหล่นลงถังเก็บเศษ

    4. ชุดจับใบสับปะรดจะเลื่อนเข้ามาจนสุดระยะแล้วจะวิ่งกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อรีดเศษออกจากใย เมื่อชุดจับเลื่อนถึงตำแหน่งเริ่มต้นแล้ว ปลดตัวล็อกของชุดจับใบสับปะรดออก นำแผงยึดใบสับปะรดที่สกัดแยกใยเสร็จแล้วออกจากเครื่อง แขวนแผงใยสับปะรดผึ่งลมบนราวแขวน แล้ววางแผงใบสับปะรดบนโต๊ะวางใบสับปะรดเพื่อสกัดแยกใยแผงต่อไป

     

    พัฒนาโดย                      นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์

                                        วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

                                        โทรศัพท์ 0–5446–6666 ต่อ 3406 – 3408

                                        โทรสาร 0–5446–6704

                                        Email: yveerapol@hotmail.com

     

    ราคาเริ่มต้นที่  450,000 บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

    ประจำปีงบประมาณ 2557

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร

     จ, 05/08/2013 - 12:40 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา นายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา
     ผู้ใช้ สหกรณ์การเกษตร ต.ดงเจน จ.พะเยา

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ

      จ, 05/08/2013 - 12:38 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา นายสเน่ห์ บุญรำไพ
      ผู้ใช้  กลุ่มฝีมือกอมโฟธีเรียม จ.นครราชสีมา

      งบปี พ.ศ.: 
      2556
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย

       จ, 05/08/2013 - 11:23 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
       ผู้ใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใยกล้วยป่าฟาง จ.พะเยา

       งบปี พ.ศ.: 
       2556
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องเจาะรูขวานโลหะ

        จ, 05/08/2013 - 11:21 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา นายธีทัต ดลวิชัย ผู้ใช้ กลุ่มตีเหล็กทำขวานเจาะ จ.นครราชสีมา

        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง

         จ, 05/08/2013 - 11:20 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา นายเกรียงไกร ธารพรศรี

         ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนฉิมพลีวัน จ.เชียงใหม่

         งบปี พ.ศ.: 
         2556
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว